Search

Kneževi Frankopani su na području nekadašnje Vinodolske knežije izgradili devet kaštela, čiji su predstavnici bili potpisnici Vinodolskog zakonika iz 1288. godine. Na području današnjeg Vinodola nalaze se tri od devet kaštela – Bribir, Grižane i Drivenik, i još jedan iz antičkih vremena – Badanj. Badanj je podignut na temeljima antičke utvrde i gospodario je prodolom što se pruža od srca Vinodola prema moru.

Drivenički kaštel najočuvaniji je i najatraktivniji kaštel Vinodola koji je zajedno sa Crkvom sv. Dujma i Crkvom sv. Stjepana smješten na brijegu ponad Tribaljskog jezera. Na krševitim liticama koje ovdje zovu “griže” izgrađen je grižanski kaštel, po čemu je dobio ime. Danas na slavnu prošlost Grižana podsjećaju samo ostaci zidina grižanskog kaštela.

Od nekadašnjeg bribirskog kaštela ostala je sačuvana samo četverokutna kula iz 1302. godine i dio gradskog bedema jer su Bribirci na mjestu nekadašnjeg kaštela u 19. stoljeću izgradili školu i općinsku zgradu.

ČUVARICA FRANKOPANSKIH ZNAMENJA

Kula u Bribiru

underline-wave.png

“Nekada to bijaše tvrđa opasana dvostrukim zidinama s dugim i uskim dvorištem, stambenom i upravnom zgradom te dvjema kulama (okruglom i kvadratnom). Danas je od toga zdanja ostala kvadratna kula, poznatija kao Turan, na kojoj je uklesana godina 1302. uz fragmente fortifikacija.”

mask2 1

Kaštel je početkom 13. stoljeća došao u posjed knezova Krčkih, potonjih Frankopana. Turan je do danas opstao u izvornome tlocrtnom gabaritu, a unutrašnjost te kule čuva povijesnu fazu pretvorbe kule u zatvor s vrlo uskim zatvorskim ćelijama.

Toj fazi pripadaju i mali kvadratni prozori uokvireni kamenim ertama na istočnome pročelju. Izvorne puškarnice sačuvane su na svim pročeljima. Ostali dijelovi kaštela porušeni su u 19. stoljeću kako bi se na njegovu mjestu izgradila školska i općinska zgrada.

Turan čuva još jedan vrijedni spomen na Frankopane. Naime, u kuli se nalazi izložbeni postav s prezentacijom i rekonstrukcijom grbova, srednjovjekovnoga oružja, pečata i zastava krčkih knezova Frankopana i Zrinskih.

RADNO VRIJEME KULA TURAN
Skip to content