Search

Najava događaja

underline-wave.png

Radionica: Jačanje otpornosti turizma na klimatske promjene

Na osnovi EU i nacionalnog pravnog okvira u području jačanja otpornosti turističke javne i privatne infrastrukture na klimatske promjene, Ministarstvo turizma i sporta organizira radionicu za sudionike u turizmu, potencijalne investitore, voditelje projekata i tehničke stručnjake.

 

U fokusu radionice je edukacija o pripremi dokumentacije infrastrukturnog projekta u skladu sa Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027. (2021/C 373/01), s naglaskom na prilagodbu klimatskim promjenama. Projektantima, investitorima i vlasnicima turističkih objekata biti će omogućen uvid u aktualne obveze, prakse i konkretne mjere koje mogu primijeniti u okviru svojih infrastrukturnih projekata.

Svrha radionice je širenje baze znanja o implementaciji obvezujućih Europskih smjernica o načinima pripreme turističke infrastrukture za klimatske promjene, koje je nužno implementirati tijekom čitavog životnog ciklusa projekta.

Na radionici će također biti prezentirani sustavi upravljanja okolišem i eko-oznake koji podržavaju kvantifikaciju i monetizaciju emisija stakleničkih plinova te doprinose utemeljenom  donošenju odluka o ulaganju.

 

Ciljane skupine: sudionici u turizmu, potencijalni investitori, vlasnici turističkih objekata, voditelje projekata i tehničke stručnjaka, znanstvena i stručna zajednica, lokalno stanovništvo i šira javnost.

 

Hotel Bonavia, Dolac 4, 51000 Rijeka, 1.lipnja 2023.

 

Okvirni program radionice:

 

VRIJEME  TEMA

 

GOVORNICI/PREDAVAČI
9:30 – 10:00 Registracija sudionika

 

10:00 – 10:10 Otvaranje radionice

Slavko Štefičar, ravnatelj

(Ministarstvo turizma i sporta)

10:10 – 10:20 Strateški i zakonodavni okvir u području prilagodbe klimatskim promjena Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
10:20 – 10:50 Međuodnos klime i turizma                         i primjena EU Taksonomije dr. sc. Mira Zovko

(Ministarstvo turizma i sporta)

10:50 – 11:10 Ekološko certificiranje i označavanje kao alat za jačanje otpornosti turističke infrastrukture na klimatske promjene Jelena Šobat

(Ministarstvo turizma i sporta)

11:10 – 12:00 Priprema infrastrukture za prilagodbu  klimatskim promjenama Sanja Grgurić, mag. phys. et geophys.,MSc, PMP
12:00 – 13:00 Radionica: Proces izrade dokumentacije za prilagodbu infrastrukture na klimatske promjene s primjerima
13:00 COFFEE BREAK

 

TZ Vinodolske općine
Bribir 1
51253 Bribir

RADNO VRIJEME:
od ponedjeljka do petka
od 08:00 do 14:00 sati.

 +385 (0)51 248-730
 +385 (0)91 248-7301
info@tz-vinodol.hr
Skip to content