Search

Novosti i zanimljivosti

underline-wave.png

PLAĆANJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

underline-wave.png

Temeljem članka 12. Zakona o turističkoj pristojbi osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na poljoprivrednom gospodarstvu obveznici su plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu, odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. 

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe plaća se prema kapacitetu smještajnog objekta te na taj iznos ne utječe niti datum izdavanja rješenja u tekućoj godini, niti razdoblje poslovanja iznajmljivača u toj godini.

Člankom 17. stavkom 2. Zakona propisano je da se turistička pristojba može platiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

Pravilnikom o oslobođenju plaćanja od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, BILE SU u 2021. godini oslobođene plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinici u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Te osobe bile su oslobođene za 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe i za pomoćne krevete u cijelosti.

Zaduženja u eVisitoru rade se prema datumima dospijeća propisanim Zakonom o turističkoj pristojbi (čl. 17. stav. 2. Zakona). Vezano za plaćanje godišnjeg paušalnog iznosa u 2022. godini nije propisana odgoda ili oslobađanje od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Podijeli objavu:

Skip to content