Ribolov

underline-wave.png

Tribaljsko jezero

underline-wave.png

Tribaljsko jezero umjetno je jezero u Vinodolu, u zaleđu Crikvenice kraj naselja Triblja. Izgrađeno je za potrebe hidroelektrane Vinodol, a poslije je poribljeno šaranom. Specifičnost i jedinstvenost Tribaljskog jezera ogleda se u samoj lokaciji, odnosno Tribaljsko jezero (šaranska voda) smješteno je samo nekoliko kilometara od mora.

Na takvom zemljopisnom položaju i sa takvom klimom, ribolov na jezeru se odvija tijekom cijele kalendarske godine. Prosječna dubina jezera je 4m, a ribolov je vrlo atraktivan jer nema loma. U jezeru koje je veličine 41 ha, najviše je zasupljen šaran ali ima i amura, babuške, soma, tostolobika, smuđa, jegulje, žutooke i bjelice.

ŠRD "Šaran" - Tribalj

underline-wave.png
 • Jezero je CATCH AND RELEASE ( ULOVI I PUSTI )
 • Zabranjeno je ložiti vatru na jezeru osim na mjestima predviđenima za to.
 • Zabranjeno je loviti bez saka odgovarajuće veličine
 • Zabranjeno je loviti bez vlažnog podmetača
 • Zabranjen je ribolov u mrijestilištu
 • Zabranjeno je kupanje u jezeru
 • Zabranjeno je korištenje bilo kakvog plovila na jezeru
 • Zabranjeno je ostavljanje zabačenih štapova bez kontrole
 • Zabranjeno je napuštati ribolovnu poziciju dok su štapovi zabačeni
 • Zabranjeno je ostavljanje smeća na ribolovnoj poziciji
 • Obavezno je korištenje kada ( CRADLE )

Kontakt:

underline-wave.png

Športsko ribolovno društvo “Šaran” – Tribalj
Kokanj 1, 51243 Tribalj
tel/fax. 00385 51 798 392
e-mail: info@saran-tribalj.hr

Ivica Brnjić – predsjednik, tel: +385 91 584-9204

mask2 1
ha
veličina jezera
0 m
prosječna dubina
Skip to content