Kašteli

underline-wave.png

Kneževi Frankopani su na području nekadašnje Vinodolske knežije izgradili devet kaštela, čiji su predstavnici bili potpisnici Vinodolskog zakonika iz 1288. godine. Na području današnjeg Vinodola nalaze se tri od devet kaštela – Bribir, Grižane i Drivenik, i još jedan iz antičkih vremena – Badanj. Badanj je podignut na temeljima antičke utvrde i gospodario je prodolom što se pruža od srca Vinodola prema moru.

Drivenički kaštel najočuvaniji je i najatraktivniji kaštel Vinodola koji je zajedno sa Crkvom sv. Dujma i Crkvom sv. Stjepana smješten na brijegu ponad Tribaljskog jezera. Na krševitim liticama koje ovdje zovu “griže” izgrađen je grižanski kaštel, po čemu je dobio ime. Danas na slavnu prošlost Grižana podsjećaju samo ostaci zidina grižanskog kaštela.

Od nekadašnjeg bribirskog kaštela ostala je sačuvana samo četverokutna kula iz 1302. godine i dio gradskog bedema jer su Bribirci na mjestu nekadašnjeg kaštela u 19. stoljeću izgradili školu i općinsku zgradu.

BRANIČ VINODOLA

Kaštel Drivenik

underline-wave.png

“Naziv kaštela Drivenik, jednoga od devet gradova što ih spominje Vinodolski zakon, svjedoči da je prvotno bio drven. Tek je u razdoblju od 13. od 15. stoljeća izgrađen u kamenu. Njime su Frankopani branili i nadzirali promet kroz Vinodol, a dobili su ga u posjed darovnicom hrvatsko-ugarskoga kralja Bele IV. za svoje ratne zasluge.”

mask2 1

U prvoj fazi gradnje Frankopani su podigli južni dio utvrde Drivenik s okruglom branič-kulom i visokim zidovima koji su zatvarali četverokutno dvorište. U drugoj fazi gradi se novi vanjski zid ojačan okruglim kulama na uglovima i na ulazu sa zapadne strane. Ispod utvrde je crkva Svetoga Stjepana iz 15. stoljeća, a župna crkva Svetoga Dujma je barokna, preuređena 1821. godine. U drivenički kaštel nekada se ulazilo pokretnim mostom preko iskopana jarka. Kaštelom je uokolo zidova prolazio drveni hodnik za obranu. Iz njega se ulazilo kroz vrata u ugaone kule, a njima se stepenicama spuštalo u njegovu unutrašnjost. Unutar kaštela bile su stambene zgrade, magazini, podrumi i cisterna za vodu. Nakon propasti Zrinsko-frankopanske urote kaštel Drivenik je u posjedu bečke komore. Od tada gubi na važnosti. Polovicom 18. stoljeća gradi se cesta Bakar−Novi Vinodolski te se i stanovnici s brijega spuštaju u dolinu gdje se formira današnje naselje Drivenik.

Skip to content