Kneževi Frankopani su na području nekadašnje Vinodolske knežije izgradili devet kaštela, čiji su predstavnici bili potpisnici Vinodolskog zakonika iz 1288. godine. Na području današnjeg Vinodola nalaze se tri od devet kaštela – Bribir, Grižane i Drivenik, i još jedan iz antičkih vremena – Badanj. Badanj je podignut na temeljima antičke utvrde i gospodario je prodolom što se pruža od srca Vinodola prema moru.

Drivenički kaštel najočuvaniji je i najatraktivniji kaštel Vinodola koji je zajedno sa Crkvom sv. Dujma i Crkvom sv. Stjepana smješten na brijegu ponad Tribaljskog jezera. Na krševitim liticama koje ovdje zovu “griže” izgrađen je grižanski kaštel, po čemu je dobio ime. Danas na slavnu prošlost Grižana podsjećaju samo ostaci zidina grižanskog kaštela.

Od nekadašnjeg bribirskog kaštela ostala je sačuvana samo četverokutna kula iz 1302. godine i dio gradskog bedema jer su Bribirci na mjestu nekadašnjeg kaštela u 19. stoljeću izgradili školu i općinsku zgradu.

KASTEO BEZ SREĆE

Kaštel Grižane

underline-wave.png

“Kada su nakon propasti Urote 1671. kraljevi povjerenici popisivali posjede Frankopana i Zrinskih, kaštel Grižane nazvali su “kasteo s varošicom”. Nakon što su ga opljačkali, on je to vrlo brzo prestao biti. Prvo spominjanje kaštela, smještenoga između naselja Grižane i Belgrad, bilježi se 1225. godine. Iako nije najstariji primjer utvrđenja knezova Krčkih Frankopana, svakako je imao najmanje sreće.”

mask2 1

Grižanama nije pomoglo ni to što je njima svojedobno, 1449. godine, upravljao Martin Frankopan zvan “Pobožni”, utemeljitelj luke Crikvenice. Svoje religiozno nagnuće potvrdio je dodijelivši kaštel trsatskomu franjevačkom samostanu. Međutim, Grižanama je priroda zadala muka − godine 1323. kada je Vinodol zadesio potres, kaštel je oštećen. Kasnije se na njegovu mjestu otvorilo i klizište, pa bi se moglo reći da ga je, unatoč zagovoru, i Bog − zaboravio.

I povijest je bila neumoljiva, a put ka nestanku brz: kroničari bilježe da u 16. stoljeću utvrda pripada Bernardinu Frankopanu, a od polovice 17. stoljeća obitelji Zrinskih. A onda je uslijedio kraj u popisu konfiscirane imovine iz 1671. godine. Grižanama se tada ukidaju svi dotadašnji privilegiji i najvjerojatnije je krajem 18. stoljeća napušten. Kaštel je imao oblik nepravilna četverokuta s okruglim kulama na uglovima. Nepravilnost gradnje uzrokovana je specifičnim terenom, jer je smješten na poroznome tlu, izgrađen uz krševite litice “griže” odnosno žive stijene, po čemu je grad i dobio ime.

Skip to content