Search

Jelisaftina Tribalj 2021

nagrade jelisaftina

Podjela pehara za kuhanje najboljeg kotlića povodom Jelisaftine u Triblju 2021.: 1. Dangube; 2. UONO Vinodol; 3. Caffe bar Bufetić.

Jelisaftina va Triblju

FRA PETAR LJUBIČIĆ

Liturgijsko slavlje povodom svetkovine Jelisaftine u Triblju, u petak 2. srpnja u 8:00 i 19:00 sati, predvodio je međugorski svećenik fra Petar Ljubičić.

Skip to content