Natječaj za radno mjesto
voditelj Turističko informativnog centra (TIC-a)

HTZ logotip 2019

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – Natječaj za radno mjesto Voditelj Turističko informativnog centra (TIC-a)” na adresu: Turistička zajednica Općine Vinodolske općine, Bribir 1, Bribir preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave. Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Vinodolske općine: www.tz-vinodol.hr.  

Natječaj traje osam dana od 3. listopada 2022. do 11. listopada 2022.

Skip to content