Raritetni primjer revitalizacije

f 29800057 1280

Malo primorsko selo Mavrići dio je nekadašnje Knežije Vinodolske, jedinstvenog kulturno-povijesnog područja s tipičnom organizacijom prostora s visokim zatvorenim kućištima, s portalima te kamenim kućama katnicama jednostrešnih i češće dvostrešnih krovova prekrivenih kanalicama. Tom periodu pripada i rijetko sačuvana građevina s okućnicom i karakteristikama arhitektonskih oblika kamenih svodova, nizu kamenih volti, na kojima počiva vanjsko […]

Skip to content